Eğitimler

Eğitimler

Kurumsal Müşterilerimize Güvenli Yaşam Eğitimi

Günlük kurumsal ve bireysel yaşantınızı daha güvenli hale getirmek adına çevremizdeki riskleri ve tehlikeleri algılamayı, bu durumlara karşı ne gibi önlemler alınabileceğini öğretmekteyiz.

Konu Başlıkları

 • Kurumsal gizlilik ve güvenlik
 • Önleyici davranışlar
 • Ev ve işyerlerimize giriş ve çıkışlar
 • Araç kullanırken hareket tarzları
 • Seyahat Güvenliği
 • Şüpheli Paketler ve Sokakta Patlama
 • Silahlı Saldırgan
 • Toplumsal olaylar ve protesto gösterileri
 • Şüpheli Şahıs
 • Şüpheli Araçlar
 • Rehine ve Taciz vakaları
 • Trafik kazaları
 • Acil Tahliye
 • Yangın ve Doğal Afetler

 

Kurumsal Müşterilerimize Güvenli Yaşam Eğitimi

Yakın koruma profesyonellerine özel…

Eğitimdeki temel amaç, yakın koruma hizmetlerinin yalnızca kas gücü veya silahla yapılan bir iş olmadığının, öncelikle akıl ile yapılan bir faaliyet olduğunun anlaşılmasıdır. Riski fark etmeyi öğrenmek ve ondan kaçabilme yetisinin edinilmesini sağlamak istiyoruz.

Eğitimde işlenen modüller:

 • Öncü planlama
 • İstihbarata karşı koyma
 • Kapla kaçır
 • İlk yardım
 • Spor (kondisyon)
 • VIP odaklı atış modülleri
 • Yürüyüş düzenleri
 • Acil durum (saldırı) hareket tarzları

·         2 / 4 günlük eğitimdir.


VIP Anti-Terör, Ofansif-Defansif Sürüş Teknikleri Eğitimleri

Doğru manevra, hayat kurtarır

Tehlike anında doğru manevra yetisi, doğru planlama ve doğru operasyonel prosedürlerden geçer.

Tehlikeyi erken fark edin

Güvenlik gözüyle çevreye bakmayı öğrenen sürücüler, tehlikeyi erken fark ederek önlem alabilme ve saldırı durumunda doğru hareket tarzını seçebilme yetilerini edineceklerdir.

Ek olarak;

 • Güvenli güzergâh planlaması
 • VIP aracının şüpheli durumlarda arama yöntemleri
 • Saldırı yöntemleri ve anti terör
 • Ani dönüş ve kaçış yöntemleri

·         2 günlük eğitim modülüdür


Güvenlik Farkındalık Eğitimi

Küçük farkındalıklar, büyük hataları önler!

Tüm tedbirler üst seviyede olsa da ufak bir hata, birçok saldırıya kapı aralayabilir ve büyük zaafiyetler oluşturabilir. Ufak dokunuşlarla güvenliğinizi maksimize edin.

Sorularınıza profesyonel cevaplar bulun
Terörle Mücadele Eğitimi

Terör saldırısı olmadan önce…

Olası saldırılara karşı eğitmenlerin önceden bilinçlendirilmesini ve saldırıları önlemeye yönelik tedbirler aldırabilecek bakış açısının kazandırılması hedeflenmektedir.

Saldırı anında…

Terör örgütlerine mensup kişilerce yapılabilecek saldırı şekillerine karşı korunan mülkte  can ve mal kaybını engellemek için yapılan mücadeledir.

·         3 saatlik eğitim modülüdür

 

İKK (İSTİHBARATA KARŞI KOYMA)

Terör örgütü mensuplarının, kişisel husumet, kin veya düşmanlık besleyen kişilerin ya da grupların hedef seçtikleri bölge için saldırı planları/hazırlıkları yaparken bilgi edinme ihtiyaçlarını bertaraf etme eğitimidir.

STRES YÖNETİMİ

Stres yönetimi eğitimi sayesinde güvenlik personeli, korunan mülkte gelişebilecek acil durum olaylarında uygulayacakları uygulamalarda oluşan heyecanlarını kontrol edebilmeyi; kavga, tartışma vb. durumlara müdahalede bulunurken stres kontrolüyle hukuk kuralları ve iletişim kuralları sınırları içerisinde görev yapabilmeyi öğrenirler.

·         3 saatlik eğitim modülüdür


Şüpheli Paket, Bomba ve Sabotaj Eğitimi

Şüpheli pakete doğru müdahale…

Terör örgütü mensuplarının ne yazık ki sıklıkla kullandığı saldırı biçimi bombalı eylemlerdir. Büyük oranlarda can ve mal kaybına sebebiyet vermek, terör örgütleri için hem gövde gösterisi, hem de varlıklarını ispat aracıdır.

Eğitim başlıkları:

 • Saldırgan Tespiti
 • Tehdit Analizi
 • Terör Saldırılarına Karşı Önlemler
 • Sabotajlara Karşı Koyma
 • Patlayıcılar
 • Şüpheli Paketlerin Tespiti ve Müdahale
 • Bomba İhbarı ve Arama Prosedürleri
 • Patlama Sonrası Hareket Tarzları

·         3 saatlik eğitim modülüdür


Silah Atış Eğitimleri

Hukuki sınırlar çerçevesinde kalarak…

Silah, adli yönü itibariyle, taşıması zor ve kullanımı katı kurallarla belirlenmiş, ancak gerektiğinde hayat(lar) kurtarabilecek bir “savunma aracı” olarak kullanılmalıdır. Güvenlik görevlilerinin, taşıdığı ağır yükün farkında olarak ve hukuki sınırlar içerisinde kalarak görevini ifa etmeleri, eğitimin temel prensibini oluşturur.

İhtiyaca özel…

Atış eğitimleri, korunan tesisin konumuna ve durumuna göre özel olarak tasarlanır. Güvenlik görevlilerinin, tehdidi doğru algılayarak, en uygun ve en etkili önlemleri alabilme yetisi kazanması amaçlanır. Farklı atış senaryoları işlenir ve kursiyerler, karşılaşabilecekleri her acil duruma (saldırıya) göre atış tekniklerini tekrar ederler.

Kontrolsüz güç, güç değildir

Silah güvenliği de eğitim boyunca özellikle üzerinde çok durulan bir konudur. Güvenlik görevlilerinin birbirlerini, masum üçüncü şahısları yaralamaları veya herhangi bir mülke zarar vermeleri asla kabul edilemeyecek bir durumdur.

·         2 günlük eğitim modülüdür


Dikkat Artırma Teknikleri Eğitimleri

Güvenlikte “ihmale” yer yok!

Görevleri itibariyle güvenlik görevlilerinin bir anlık ihmalleri, telafisi güç/imkansız sonuçlara neden olabilecektir. Bu nedenle, görevleri süresince dikkat seviyelerini maksimum seviyede tutmaları hedeflenir.

Teyakkuzda kalın!

Güvenlik personelinin şüpheli olayları, olmuş veya olabilecek vakaları önceden öngörebilmeleri adına kullanabilecekleri teknikler öğretilir

·         3 saatlik eğitim modülüdür


Güvenlik Ekipmanları Kullanım Eğitimleri

Tam teçhizat, göreve hazır…


Güvenlik personelinin karşı karşıya kaldığı acil durumlarda, kendisini savunmada, suçluyu alı koymada ve irtibat kurmada kullandığı ekipmanını tam anlamıyla kullanabilmelerine yönelik düzenlediğimiz eğitimdir.

·         2 saatlik eğitim modülüdür


Kalabalık Yönetimi Eğitimi

“Kalabalık” tanımadan yönetilemez!

Kalabalık, ortak bir fikirle hareket eden, aynı heyecanı taşıyan, teşkilatsız ve sürekli olmayan insanlardan kurulu topluluktur.

Eğitimi alan güvenlik personeli, kalabalık kavramı ve aşağıdaki konu başlıkları ilgili yeterli olgunluğa erişmiş olacak, korunan/sorumlu olunan mülkle ilgili olası bir toplumsal hareketlilik anında bilinçli müdahalerde bulunabilecektir.

Konu Başlıkları:

 • Kalabalığın oluşumu ve özellikleri
 • Kalabalık çeşitleri
 • Grubun birey davranışı üzerindeki etkileri
 • Kalabalığı yönetenler
 • Kalabalığın yönlendirilme şekilleri
 • Olayların başlatılma usulleri
 • Provokatörler
 • Eylem taktikleri, biçimleri
 • Kalabalıkla diyalog kurma
 • Tahriklere kapılmama

·         Güvenlik personeline verilir

·         1 günlük eğitim modülüdür


Narkotik Maddeler Eğitimi

Konu Başlıkları:

 • Uyuşturucu maddelerin tanımı
 • Uyuşturucu maddelerin suistimalinin tarihçesi
 • Uyuşturucu maddelerin sınıflandırılması
 • Uyuşturuculardan bazılarının etkileri
 • Uçucular (tiner, bali, çakmak gazı, benzin, tipp-ex, uhu, oje vb. maddeler)
 • Uyuşturucu maddelerin kullanıcıları üzerindeki etkileri
 • Uyuşturucunun toplum üzerindeki etkileri
 • Uyuşturucu ile mücadelenin yolu
 • Türkiye’nin uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelesi
 • Uyuşturucu kaçakçılığının ülkemizdeki durumu ve trendleri
 • Uyuşturucu madde kaçakçılığını motive eden etkenler
 • Taşıma metotları
 • Gizleme metotları
 • Madde bağımlılığı
 • Bağımlılığın süreci
 • Bağımlılık yapan maddeler
 • Bağımlılığın sonuçları
 • Uyuşturucu kullanım nedenleri
 • Tedavi
 • Madde bağımlılığı değerlendirmesi
 • Ülkemizde uyuşturucu ile ilgili kanun-yönetmelik ve sözleşmeler

·         1 günlük eğitim modülüdür


Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Maddeler Eğitimi

Güvenlik personellerinin NBC türü maddeleri tanıyabilmesi ve NBC maddelerden korunma yöntemlerini öğrenmesine yönelik düzenlediğimiz eğitimdir.

NBC Silahlarına Genel Bakış

·         Nükleer silahlar ve çeşitleri

·         Nükleer silahların etkileri

·         Korunma yöntemleri

·         Dekantiminasyon

Kimyasal Silahlara Genel Bakış

·         Kimyasal silahlar ve çeşitleri

·         Kimyasal silahların etkileri

·         Korunma yöntemleri

·         Dekantiminasyon

Biyolojik Silahlara Genel Bakış

·         Biyolojik silahlar ve etkileri

·         Korunma yöntemleri

·         Dekantiminasyon

·         4 saatlik eğitim modülüdür


Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler Eğitimi

Bilinçli hareket edin…

Güvenlik personelinin ve şirket çalışanlarının, yanma ve patlama riski olan malzemeleri kullanma konusunda bilinçlendirme ve yangından/patlamadan korunmayı öğretmeye yönelik düzenlediğimiz eğitimdir.

Yalnızca eğitim almış kişiler acil durum anında doğru organizasyonu sağlayabilir. Acil durum anında herkesin nasıl hareket edeceğini bilmesi adına planlama, eğitim ve uygulama çok önemlidir.

·         2 saatlik eğitim modülüdür


X-Ray Kullanımı ve Metal Dedektör Eğitimi

Tazelenmeyen bilgiler körelmeye muhtaçtır…

X-Ray cihazı ve metal dedektörler, günlük faaliyet gösterilen ve içerdeyken dışarıya oranla daha güvende olunduğu hissiyatı uyandıran mülkün ilk giriş noktalarında kullanılması itibariyle önemli ekipmanlardır ve etkin kullanılmaları gereklidir.

Tehlikeyi içeri sokmayın!

Güvenlik personelinin görev yaptığı mülke ait yaya giriş bölgesinde, ziyaretçilerin ya da çalışanların çanta vb. malzemelerinin içini görmek amaçlı kullanılan X-RAY cihazını ve şahıs üst kontrollerinin yapıldığı metal dedektör sistemlerinin etkin kullanılmasını sağlamaya yönelik düzenlediğimiz eğitimdir.

·         4 saatlik eğitim modülüdür

BEDEN KİTLE İNDEKSİ HESAPLAMA

= 00.0